Обавештење

                                            

                                                                

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КОРИСНИЦИ УСЛУГА ПАРКИНГ СЕРВИСА ДА БЛАГАЈНА ПАРКИНГ СЕРВИСА НЕЋЕ РАДИТИ ДО ДАНА ПРЕСТАНКА ВАНРЕДНОГ СТАЊА НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БРОЈ: 53-2561/2020

УПЛАТЕ СЕ МОГУ ИЗВРШИТИ НА ШАЛТЕРИМА ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“ ИЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ БАНАКА ПРЕМА ВАЖЕЋЕМ ЦЕНОВНИКУ НА ТЕКУЋИ РАЧУН БРОЈ 160-150521-48 СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ [РЕГ. БРОЈ ВОЗИЛA]

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ СЕ ОБРАТИТИ НА IMEJL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ЦЕНОВНИК ПАРКИНГ СЕРВИСА:

 

Повлашћену месечну паркинг картa

 Претплатна месечна паркинг карта