Одлука у утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

pdfОдлука у утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
pdfПример обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта