Надзорни одбор

Председник: Горан Настић дипл.инг.електротехнике

Члан: Микица Јеротијевић дипл.инг.машинства

Члан: Бежановић Миливоје дипл.инг.електротехнике