Вињета за станаре

Омогућава се станарима да на основу саобраћајне дозволе и личне карте добију електронску вињету за бесплатно паркирање у близини стамбене зграде. Може се добити највише једна вињета за једну стамбену јединицу.

Омогућава се власницима привредних субјеката да на основу саобраћајне дозволе и решења из Агенције за привредне регистре добију електронску вињету за бесплатно паркирање у близини пословних просторија. Може се добити највише једна вињета за један привредни субјекат.

Период важења вињете је период важења регистрације возила.