Како се плаћа паркинг

Картом за Паркирање

По доласку на  паркинг место, попуните паркинг карту тако што ћете прецртати месец, дан, сат и минут у којем сте започелипаркирање.

Испуњену паркинг карту ставите на видно поље са унутрашње стране ветробранског стакла Вашег аутомобила, како би контролор могао да је види и утврди када сте започели паркирање.

Карта за паркирање се користи једнократно.

 

СМС поруком

 

Пошаљите поруку на број: 

*9471 за I зону (за 1 сат)

*9472 за II зону (за 1 сат)

*9470 за II зону (за цео дан)

 

У текст СМС поруке откуцајте ОЗНАКУ и БРОЈ Ваше регистарске таблице (без размака и специјалних знакова)

 

У наредна четири минута не искључујте Ваш мобилни телефон, како би добили потврду СМС о извршеној уплати, заједно са обавештењем о времену до којег Вам важи паркинг карта.

Пристиглу поруку обавезно сачувати до завршетка паркирања. 

За сваки наредни сат паркирања, поновите поступак.