Повлашћена паркинг карта

Повлашћену месечну паркинг карту  могу користити физичка  и правна лица са територије општине Трстеник.

Претплатна месечна паркинг карта (ППК) омогућава паркирање без временског ограничења у зони за коју је издата, али не подразумева резервацију паркинг места.

доплатна карта станари