Претплатна паркинг карта

Физичка лица - запослени, студенти, односно правна лица и предузетници са регистрованим седиштем у зонираном подручју могу користити претплатну карту за паркирање.

Претплатна карта важи за једну зону, али не подразумева резервацију паркинг места.

претплатна карта студенти
претплатна карта запослени