Претплатна месечна паркинг карта

Физичка лица - запослени, студенти, односно правна лица и предузетници са регистрованим седиштем у зонираном подручју могу користити претплатну карту за паркирање.

Претплатна месечна карта важи за једну зону, али не подразумева резервацију паркинг места. Резервација паркинг места је омогућена само уз Претплатну паркинг карту са резервацијом.

Врста Јединична цена Напомена
Паркинг карта за месечно паркирање Зона II (Жута зона) 500.00 динара/месечно Важи неограничено за Зону II (Жута зона).
Претплатна месечна карта за правна лица, Leasing, Rent-a-car ПРПК - Зона II (Жута зона) 1.500,00 динара/месечно Важи неограничено за Зону II (Жута зона). 
Претплатна месечна карта за Доставна возила 5.000,00 динара/месечно Важи неограничено за Зону II (Жута зона). 
Претплатна паркинг карта са резервацијом 7.000,00 динара/месечно Важи неограничено за одређено паркинг место за које је издата.
Резервисано паркинг место за извођење грађевинских радова 10.000,00 динара/месечно Важи неограничено за одређено паркинг место за које је издата.