Дневна карта

Ако корисник паркинг места поступа супротно Одлуци о јавним паркиралиштима Општине Трстеник, биће му издата дневна карта.

Уколико контролор није у могућности да кориснику лично уручи налог (дневну карту), исти причвршћује за возило, што се сматра уредним достављањем.

Корисник је дужан да поступи по налогу и уплати назначени износ у року од 8 дана.Омогућава се умањење цене дневне карте за 24 сата (оба типа) за 50% вредности уколико се плати у року од 8 дана од тренутка издавања.